Bà Rịa – Vũng Tàu: Chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ điều 29, 30, 31, 33 chương VI Hiến chương GHPGVN (tu chỉnh lần thứ VI); Căn cứ mục 2 điều 32 Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo; Căn cứ công văn số 1712/SNV-BTG ngày 2-11-2022 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Căn cứ tờ trình số 001/TTr-BTS ngày 14-11-2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ VII (2022-2027).

Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN quyết định chuẩn y thành phần nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa – VũngTàu nhiệm kỳ VII (2022-2027), gồm 11 thành viên Chứng minh Ban Trị sự; 76 thành viên Ban Trị sự, trong đó Ban Thường trực: 32 vị, ủy viên: 39 vị, ủy viên dự khuyết: 5 vị.

Ban Trị sự do Hòa thượng Thích Huệ Trí làm Trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự; Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng ban Thường trực; Thượng tọa Thích Thiện Thuận, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký, Trưởng ban Hoằng pháp; Thượng tọa Giác Trí, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kiểm soát (phụ trách Hệ phái Nam tông Kinh); Thượng tọa Minh Hạnh, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế; Thượng tọa Thích Giác Thông, Phó Trưởng ban Trị sự (phụ trách Hệ phái Khất sĩ); Thượng tọa Quách Thành Sattha, Phó Trưởng ban Trị sự (phụ trách Hệ phái Nam tông Khmer); các vị Phó Trưởng ban Trị sự; Thượng tọa Thích Nhuận Trí, Thượng tọa Thích Minh Thường, Thượng tọa Thích Nguyên Thái; Ni sư Thích nữ Hạnh Bình, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng Phân ban Ni giới; Thượng tọa Thích Thiện Thông, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng; Thượng tọa Thích Trí Định, Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Thông tin – Truyền thông, cùng 19 vị ủy viên hường trực, 39 vị ủy viên và 5 ủy viên dự khuyết.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tin mới cập nhật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.